Truyen hinh Tien Giang - Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang - Doanh nghiệp TP Vinh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang
Đăng ngày 22 tháng 5 năm 2011
Thương hiệu: Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang
Tên viết tắt: Truyen hinh Tien Giang
Địa chỉ: 125 Lê Thị Hồng Giấm, phường 4, TP. Mỹ Tho
Địa phương: Tiền Giang
Điện thoại: 073.3873527
Fax: 073.3877314
Email: [email protected]
Website: http://www.tiengiangtv.org.vn
Giám đốc: Nguyễn Đức Đảm
Mobile: 00
Số lần xem: 8644 lần
Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang
Sau khi mở rộng, Mỹ Tho có quy mô trên 8.154 héc ta, dân số trên 204.000 người, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 11 phường và 6 xã ven, trong đó điều chỉnh địa giới một số xã thuộc hai huyện Chợ Gạo và Châu Thành nhập về thành phố này, gồm: Thới Sơn, Long An, Thạnh Phú, Phước Thạnh, Bình Đức, Lương Hòa Lạc, Song Bình.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐÀI PT-TH TIỀN GIANG

Ngoài nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định chung cho các loại hình báo chí tại Luật báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang có nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển phát thanh - truyền hình của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn Đài Truyền thanh - truyền hình  các huyện, thị xã, thành phố về nội dung thông tin tuyên truyền, về định hướng phát triển sự nghiệp phát thanh - truyền hình và công tác quản lý trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành phát thanh - truyền hình.

3. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán bộ, viên chức, nhân viên Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, thị xã, cơ sở và các cộng tác viên; tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học vào công nghệ truyền hình.

4. Thực hiện tiếp sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam theo quy định; tổ chức sản xuất, khai thác các chương trình phát thanh - truyền hình và chịu trách nhiệm về nội dung theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát thanh - truyền hình theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Đài Phát thanh - Truyền hình theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN

BAN GIÁM ĐỐC ĐÀI PT-TH TIỀN GIANG


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền giang.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Ban giám đốc Đài thống nhất phân công công việc cho các thành viên Ban giám đốc cụ thể như sau :

I. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC:

1/ Giám đốc Nguyễn Đức Đảm: Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Đài. Điều hành công việc chung của Đài, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức; chủ tài khoản, tổng duyệt quyết toán kinh phí; chủ đầu tư xây dựng cơ bản; tổng duyệt chương trình phát sóng hàng tuần, hàng tháng và khung chương trình hàng năm.

2/ Phó giám đốc Nguyễn Thị Tho Đông: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trực tiếp điều hành khối nội dung bao gồm phòng Biên tập phát thanh, phòng Biên tập Truyền hình, phòng Chương trình và phòng Thông tin điện tử. Trực tiếp tổ chức sản xuất các chương trình Phát thanh, Truyền hình và cung cấp thông tin cho trang tin điện tử của Đài; tổ chức gởi chương trình cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các đài trong khu vực; xây dựng lực lượng cộng tác viên của Đài.

3/ Phó Giám đốc Trần Văn Quảng: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trực tiếp điều hành khối kỹ thuật và phát sóng chương trình, phụ trách xây dựng cơ bản, phụ trách an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ, quản lý công tác truyền thanh. Ủy quyền chủ tài khoản xây dựng cơ bản; thực hiện ủy quyền của Giám đốc ký các hồ sơ giao dịch với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng về xây dựng cơ bản của Đài.

4/ Phó Giám đốc Nguyễn Sỹ Hùng: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trực tiếp điều hành khối hành chính, dịch vụ bao gồm phòng Tổ chức- Hành chính và Trung tâm dịch vụ truyền hình. Trực tiếp theo dõi vấn đề thu-chi của cơ quan, ủy quyền chủ tài khoản dự toán về tiền gởi; thực hiện ủy quyền của Giám đốc ký các hồ sơ giao dịch với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng, ký duyệt chi theo qui chế chi tiêu nội bộ của Đài; tổ chức thực hiện các công việc về quản trị, tổ chức theo dõi phong trào thi đua trong cơ quan, theo dõi hợp đồng với HCTV triển khai mạng truyền hình cáp tại Tiền Giang.


* Đài Phát thanh Truyển hình Tiền Giang có 6 phòng chuyên môn và 1 Trung Tâm trực thuộc :

1. Phòng Tổ chức Hành chính : 14 CBVC
- Trưởng phòng: Ông Trần Hữu Phục
- Phó phòng: Ông Nguyễn Tuấn Quang

 

2. Phòng Chương trình : 27 CBVC
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Đấu 
- Phó phòng: Ông Cao Trung Tín
- Phó phòng: Ông Nguyễn Thanh Phong
 
 3. Phòng Biên tập Truyền hình  :   30   CBVC
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Diễm
- Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Phấn
- Phó phòng: Ông Trần Thanh Tuấn

 

 4. Phòng Biên tập Phát thanh :  15  CBVC
- Trưởng phòng: Ông Bùi Thanh Đạm
- Phó phòng :  Ông Nguyễn Ngọc Lễ
- Phó phòng: Ông Cao Công Thức


               5. Phòng Thông tin điện tử   : 8 CBVC

                - Trưởng phòng : Bà Nguyễn Thị Kim Quyên


               6.  Phòng Kỹ thuật công nghệ : 18 CBVC          
               - Trưởng phòng : Ông Dương Văn Phương

               - Phó phòng : Ông Lê Đăng Khoa
               - Phó phòng : Ông Huỳnh Văn Thanh Quang


              7 .Trung tâm Dịch vụ truyền hình: 7 CBVC
              - Phó giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Hạnh

Tổng biên chế của Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang là 123
người và 04 hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP.

  Các doanh nghiệp Báo chí-Thông tin-Văn hóa khác
 
 • Tạp chí Hương Sen Xứ Nghệ (25/4/2012 - 7390 lần xem)
 •  
 • Trang thông tin điện tử Tin tức Nghệ An (2/2/2012 - 7081 lần xem)
 •  
 • Trang tin điện tử Tin tức Hà Tĩnh (2/2/2012 - 7943 lần xem)
 •  
 • Công ty CP Nghe nhìn toàn cầu AVG (22/1/2012 - 13822 lần xem)
 •  
 • Báo điện tử Thế giới Phụ nữ (28/12/2011 - 6689 lần xem)
 •  
 • Trang thông tin điện tử Mua bán rao vặt Nghệ An Hà Tĩnh (3/11/2011 - 6683 lần xem)
 •  
 • Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam (7/10/2011 - 7256 lần xem)
 •  
 • Công ty TNHH phát hành Tây Nguyên (1/8/2011 - 5674 lần xem)
 •  
 • Báo Yên Bái Điện tử (1/6/2011 - 7945 lần xem)
 •  
 • Báo Bắc Ninh điện tử (26/5/2011 - 8291 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình (22/5/2011 - 12732 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên (22/5/2011 - 9529 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa (22/5/2011 - 13067 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế (22/5/2011 - 8023 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang (22/5/2011 - 8644 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh (22/5/2011 - 10055 lần xem)
 •  
 • Báo Tuyên Quang điện tử (22/5/2011 - 6063 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang (22/5/2011 - 6326 lần xem)
 •  
 • Trung tâm Truyền hình Cáp Vĩnh Long (22/5/2011 - 8522 lần xem)
 •  
 • Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long (22/5/2011 - 8133 lần xem)
 •  
   
  Đơn vị hành chính
  Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
  Bộ - Sở - Ban ngành
  Viễn thông CNTT - Bưu chính
  Di tích-Bảo tàng-Công viên
  Dịch vụ - Thương mại - XNK
  Giáo dục - Đào tạo
  Dệt may-Thời trang-Da giày
  Khách sạn - Nhà hàng
  Du lịch - Resort
  Giao thông-Vận tải-Hàng hải
  Bao bì - Xi măng
  Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
  Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
  Luật - Tư vấn - Tòa án
  Ngân hàng - Bảo hiểm
  Ô tô - Xe máy - Xe đạp
  Rượu bia - Đồ uống - Sữa
  Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
  Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
  Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
  Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
  Hàng gia dụng - Tiêu dùng
  Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
  Xây dựng - Xây lắp
  Địa ốc - Bất động sản
  Vàng bạc - Trang sức
  Báo chí-Thông tin-Văn hóa
  Văn hóa phẩm - Quà tặng
  Thủ công - Mỹ nghệ
  Nông lâm-Lương thực-Gia súc
  Tài chính - Chứng khoán
  Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
  An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
  Khoáng sản - Xăng dầu
  Vật liệu xây dựng
  Thể dục - thể thao
  Thủy Hải sản
  Sự kiện - Truyền thông
  Thẩm định - Kiểm toán
  Nhựa - Cao su - Thủy tinh
  Động vật - Thú chim cá cảnh
  Ảnh viện - Áo cưới
  Ngành nghề khác